خلاصه هفتگی مهم ترین اخبار آسیا و جنوب غرب آسیا در هفته منتهی به 22 ژانویه 2021

پتروتحلیل- محدودیت عرضه پلی ال های جنوب غرب آسیا تا نیمه دوم فوریه.

انتظار میرود تا پایان تعطیلات سال نوی قمری تا نیمه دوم فوریه در آسیا، عرضه محموله های پلی ال محدود باقی بماند.

سرمایه گذاری ثابت تجاری مواد شیمیایی سنگاپور در سال 2020 افت کرد؛ روند صعودی سرمایه گذاری ثابت تجاری کلی داده های رسمی در روز چهارشنبه نشان داد، سرمایه گذاری ثابت تجاری مواد شیمیایی سنگاپور در 2020 و در مقایسه سالانه 18/9 درصد یا 4/11 میلیارد دلار سنگاپور افت کرد، اما سرمایه گذاری ثابت تجاری کلی علیرغم مشکلات برخاسته از ویروس کرونا افزایش یافت.

مذاکرات نزولی پروپیلن C3 شمال شرق آسیا در چین؛ مشکلات تولید موجب بهبود شرایط محصول در ژاپن و تایوان شد.

شرایط واردات پروپیلن شمال شرق آسیا در طی هفته کاملا پیچیده بود. ضعف خرید در چین همچنان به روند خود ادامه داد، در حالی که مشکلات تولید در مناطق دیگر موجب افزایش میل به خرید در ژاپن و تایوان شد.

شرایط بازار حمل و نقل روغن پالم و مایعات شیمیایی آسیا مناسب اما دورنما جالب به نظر نمیرسد.

روند مذاکرات حمل و نقل محصولات روغن پالم آسیا و مایعات شیمیایی با نیاز به تحویل فوری، ثابت بود، اما دورنمای تقاضا در طولانی مدت مناسب نیست.

محدودیت عرضه محصولات شیمیایی جنوب غرب آسیا به دلبل محدودیت کانتینر؛ تعطیلی واحد های آسیا بازار پتروشیمی جنوب غرب آسیا عمدتا به دلیل محدودیت کانتینر با محدودیت مواجه شده، و احتمال میرود که این روند تا ماه مارس ادامه دار باشد.

منبع: www.petrotahlil.com

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes