کاهش هزینه های هالیبورتون ، مهار افت شدید در فعالیت های نفتی در ایالات متحده

شرکت هالیبورتون در حال کاهش هزینه های یک میلیارد دلاری است و بدهی خود را در برابر کاهش خیره کننده سرمایه گذاری در کل نفت ایالات متحده کاهش می دهد.

هالیبورتون ، دومین شرکت بزرگ خدمات نفتی جهان و بزرگترین تأمین کننده تجهیزات نفتی ایالات متحده ، می تواند به ویژه با رکود گسترده نفت و لکه های نفت در قطعات شیل مانند پریمین حوضه تگزاس و باکین شیل از شمال برخورد کند.

آخرین بروزرسانی در تاریخ 1 اردیبهشت 1399.

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes