بسته ضد بحران فرانسه 110 میلیارد یورو هزینه دارد: وزیر دارایی

وزیر دارایی این کشور روز چهارشنبه گفت ، دولت فرانسه هزینه های پیش بینی شده اقدامات خود برای حمایت از اقتصاد در بحران ویروس کرونا را 110 میلیارد یورو پیش بینی کرده است.

برونو لو مایر در رادیو RTL با تأیید گزارش رویترز گفت: “ما قصد داریم از 45 میلیارد یورو در نخستین برنامه پشتیبانی اقتصادی … به حدود 110 میلیارد یورو برویم.”

وی افزود: این بسته شامل 20 میلیارد یورو برای کمک به شرکت های بزرگ است و گفت: این پشتیبانی در روزهای آینده به Air France KLM ارائه می شود.

آخرین بروزرسانی در تاریخ 27 فروردین 1399.


WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes