بورس انرژی

محصولعرضه کنندهمقصدساعت عرضهتاریخ عرضهقیمت پایه (دلار)حجم عرضهواحد عرضه
نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه
بین الملل13:3099/11/29325.00308تن
رافينت2 شرکت پتروشيمی شيمی بافت
زمینی12:2599/11/29330.003,000تن
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون
بین الملل12:0099/11/29470.002,500تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک مسکن
افغانستان13:3099/11/28340.003,000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک توسعه صادرات آذربایجان13:2099/11/28450.001,000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
پارس ايده بنيان ارمنستان13:1099/11/28380.002,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خبرگان سهام عراق13:0099/11/28350.003,000تن
نفت گاز(گازوئیل) 10 ppm شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
توسعه سرمايه دنيا ارمنستان12:5099/11/28420.002,000تن
نفت گاز(گازوئیل) 5000 ppm شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک تجارت افغانستان12:4599/11/28420.003,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک ملي ايران عراق12:4099/11/28340.003,000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک صنعت و معدن عراق12:3099/11/28450.003,000تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت
صبا تامين بین الملل12:2099/11/28330.003,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
دانایان پارس دریایی13:3099/11/27PG-150.0030,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تأمين سرمايه نوين دریایی13:0099/11/27PG-100.0035,000تن
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OB112 هامون گستر نفت باختر
بهپروربحرین12:0099/11/27PG-3.0014,000بشکه
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
اقتصاد بیدار بین الملل14:0099/11/25380.0040,000تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت 
صبا تامين زمینی13:0099/11/25355.003,000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
باهنرآذربایجان13:0099/11/21410.00135تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا
سینازمینی12:4599/11/21480.003,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
سیناافغانستان13:3099/11/21465.004,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
سیناعراق12:1599/11/21470.004,000تن
رافينت شركت پتروشيمي نوري
تأمين سرمايه نوين دریایی12:0099/11/21PG-40.0030,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بهپروردریایی13:0099/11/20PG-150.0030,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک پارسياندریایی12:3099/11/20PG-100.0035,000تن
نفتای کامل پالايش نفت لاوان
مبين سرمايه دریایی13:00
99/11/19
PG-78.00
32,000
تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت
صبا تامين بین الملل
12:00
99/11/19
350.00 3,000
تن
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم 
اقتصاد بیدار بین الملل
14:30
99/11/18
370.00
1,500
تن
گاز مایع پالایش گاز فجر جم
اقتصاد بیدار بین الملل
14:00
99/11/18
370.00
3,000
تن
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه
مفيدبین الملل
13:00
99/11/18
PG-29.00
24,000
تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی
اقتصاد بیدار پاکستان
14:30
99/11/15
370.00
40,000
تن
گاز مایع پالایش نفت لاوان
آراد ايرانيان دریایی14:15
99/11/15
PG-150.00
2,000
تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی
اقتصاد بیدار افغانستان
14:00
99/11/15
350.00
20,000
تن
رافينت شركت پتروشيمي نوري
فارابيدریایی12:00
99/11/15
PG-40.00
30,000
تن
نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه
مفيدبین الملل
13:00
99/11/14
381.00
308
تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
بهمنزمینی
12:30
99/11/14
460.00
4,000
تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
بهمنزمینی
12:20
99/11/14
455.00
4,000
تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا
بهمنزمینی
12:10
99/11/14
410.00
3,000
تن
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون
مفيدبین الملل12:00
99/11/14
485.00
2,000
تن
گاز مایع پالایش نفت لاوان
آراد ايرانيان دریایی
13:30
99/11/13
PG-150.00
2,000
تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
فارابي دریایی
13:00
99/11/13
PG-150.00
30,000
تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک رفاه کارگران دریایی
12:30
99/11/13
PG-100.00
35,000
تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت
صبا تامين بین الملل
12:15
99/11/13
390.00
3,000
تن
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز
بانک تجارت بین الملل
12:00
99/11/13
535.67
200
تن
نفتای کامل پالايش نفت لاوان
مبين سرمايه بین الملل
14:00
99/11/11
PG-72.00
12,000
تن
رافينت شركت پتروشيمي نوري
بانک سامان دریایی
12:15
99/11/08
PG-40.00
30,000
تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت
صبا تامين بین الملل
12:00
99/11/08
380.00
3,000
تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
صبا تامينآذربایجان
13:00
99/11/07400.00
500
تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مبين سرمايهارمنستان
12:30
99/11/07400.00 500
تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
رضويزمینی
12:10
99/11/07465.00
4,000
تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا
رضويزمینی
12:00
99/11/07470.00
3,000
تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی
اقتصاد بیداربین الملل
14:00
99/11/06PG-100.00
40,000
تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
سرمايه گذاري ملي ايراندریایی
13:00
99/11/06PG-150.00
10,000
تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تأمين سرمايه نويندریایی
12:30
99/11/06PG-100.00
35,000
تن
حلال 402 پالايش نفت اصفهان
خبرگان سهامبین الملل
12:00
99/11/04364.09
7,500
متر مکعب
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خبرگان سهامدریایی
13:00
99/11/01PG-100.00
35,000
تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا
بانک پارسيانزمینی
12:40
99/11/01470.00
3,000
تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
بانک پارسيانافغانستان
12:30
99/11/01405.00
4,000
تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا
بانک پارسيانعراق
12:20
99/11/01410.00
4,000
تن
رافينت شركت پتروشيمي نوري
تأمين سرمايه نويندریایی
12:10
99/11/01PG-40.00 30,000
تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت
صبا تامينبین الملل
12:00
99/11/01390.00
3,000
تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی
اقتصاد بیداربین الملل14:0099/10/30PG-130.0020,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خبرگان سهامدریایی13:4599/10/29
PG-100.0035,000تن
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس
باهنرعراق/ افغانستان/ پاکستان
13:3099/10/29
42710,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

بانک سامانبین الملل13:1599/10/29
PG-150.0030,000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند
بانک رفاه کارگرانبین الملل12:4599/10/29
PG-0.0010,000تن
حلال 404 پالایش نفت تبریز
بانک رفاه کارگرانبین الملل12:3099/10/29
85,924.00 ریال 600,000 لیتر
حلال 402 پالايش نفت تبريز
بانک رفاه کارگرانبین الملل12:1599/10/29
85,030.00 ریال 1,200,000 لیتر
ریفورمیت پالایش نفت تبریز
بانک رفاه کارگرانبین الملل12:0099/10/29
89,588.00 ریال 1,200,000
لیتر
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايرانخبرگان سهامزمینی14:0099/10/24
28010,000تن
MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت صبا تامينبین الملل12:1599/10/24
5373,000تن
رافينت شركت پتروشيمي نوريبانک ملي ايراندریایی12:0099/10/24
PG-40.0030,000تن
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايرانخبرگان سهامدریایی14:3099/10/23
PG-9.501,000,000بشکه
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايرانخبرگان سهامدریایی14:0099/10/23
PG-8.501,000,000بشکه
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی خبرگان سهامدریایی13:0099/10/23
PG-11.001,000,000بشکه
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناملل پویاافغانستان12:3099/10/23
3904,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناملل پویاعراق12:2099/10/23
3954,000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناملل پویازمینی12:1099/10/23
4203,000تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافتصبا تامینزمینی12:0099/10/23
3903,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانخبرگان سهامدریایی13:3099/10/22
PG-150.0035,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بانک سامان دریایی13:0099/10/22
PG-100.0030,000تن
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشماقتصاد بیداربین الملل14:3099/10/17PG-150.0010,000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل14:0099/10/17PG-150.0030,000تن
گاز مایع پالایش گاز فجر جماقتصاد بیداربین الملل13:3099/10/17PG-150.003,000تن
ميعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی پارس ایده بنیانزمینی13:0099/10/171855,000تن
رافينت شركت پتروشيمي نوري بانک پاسارگاددریایی12:0099/10/17PG-40.0030,000تن
نفتای کامل پالايش نفت لاوان نگاه نویندریایی13:3099/10/16PG-80.5032,000تن
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی مبین سرمایهزمینی13:0099/10/1617210,000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا رضویزمینی12:3099/10/164003,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا رضویافغانستان12:2099/10/163804,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا رضویعراق12:1099/10/163854,000تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت صبا تامینبین الملل12:0099/10/164003,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بانک آیندهدریایی12:3099/10/15PG-150.0030,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بانک پارسياندریایی12:0099/10/15PG-100.0035,000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل14:0099/10/14PG-100.0014,000تن
ته مانده تصفيه شده برج تقطير پالیش نفت شازند (ATR-140 )بانک رفاه کارگرانبین الملل12:0099/10/13PG-00.0020,000تن
حلال 402 پالايش نفت اصفهان خبرگان سهامبین الملل12:3099/10/10358.364,002مترمکعب
رافينت شركت پتروشيمي نوري نهایت نگردریایی12:0099/10/10PG-40.0030,000تن
نفتای کامل پالايش نفت لاوان نگاه نویندریایی12:4599/10/09PG-78.5032,000تن
هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا سیناافغانستان12:3599/10/093553,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 10 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آگاهارمنستان12:3099/10/093502,000تن
هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا سیناعراق12:2599/10/093603,000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اقتصاد بیدارارمنستان12:2099/10/094001,000تن
رافينت2 شرکت پتروشيمی شيمی بافت صبا تامینبین الملل12:1599/10/093553,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 5000 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آفتاب درخشان خاورمیانهافغانستان12:1099/10/093703,000تن
ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا سینازمینی12:0599/10/093563,000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانآرمون بورسارمنستان12:0099/10/093702,000تن
حلال 402 پالايش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:0099/10/08328.363,504مترمکعب
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی اقتصاد بیداربین الملل14:3099/10/07PG-100.0030,000تن
گاز مایع پالایش گاز فجر جماقتصاد بیداربین الملل14:0099/10/07PG-100.003,000تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهرضويارمنستان12:0099/10/073905,000تن
اکستراکت سنگين DAE40 شرکت نفت ایرانولصبا تامينبین الملل12:0099/10/0661،530 ریال1,014تن
نفتای ميانی شرکت نفت ستاره خليج فارس مبین سرمایهدریایی13:0099/10/03PG-68.0070,000تن
حلال 402 پاليش نفت اصفهانخبرگان سهامارمنستان12:3099/10/03334.343,504مترمکعب
نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه مفیدارمنستان12:0099/10/03325308تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک تجارتعراق12:4099/10/023503,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک تجارتافغانستان12:3099/10/023453,000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک تجارتزمینی12:2099/10/023563,000تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهرضویدریایی13:0099/10/023905,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آراد ایرانیاندریایی12:4599/10/02PG-5.5010,915,000بشکه
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فارابیآذربایجان12:1599/10/02400260تن
نفت گاز(گازوئيل) 5000 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بانک پاسارگادافغانستان12:0099/10/023603,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سي ولکس کالاارمنستان13:0099/10/01PG-150.0020,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آینده نگر خوارزمیدریایی12:3099/10/01PG-100.0035,000تن
سوخت هوایی(ایی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بانک ملي ايرانارمنستان12:0099/10/013801,000تن
ته مانده تصفيه شده برج تقطير پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانارمنستان12:0099/09/30PG-00.0020,000تن
رافینت شرکت پتروشیمی نوریباهنرارمنستان12:0099/09/2635030,000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل14:3099/09/25PG-100.0030,000تن
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشماقتصاد بیداربین الملل14:0099/09/25PG-100.001,000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس رضویدریایی13:4599/09/25PG-52.0030,000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس مبین سرمایهبین الملل13:3099/09/253401,000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسخبرگان سهامدریایی13:1599/09/25PG-68.0035,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک پارسیاندریایی12:5099/09/25PG-5.5010,915,000بشکه
سبد پایه 9914 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران پارس ایده بنیانارمنستان12:3099/09/2512,750,0001تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اردیبهشت ایرانیانارمنستان12:1099/09/253402,000تن
هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا سیناعراق12:2599/09/253253,000تن
هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا سیناافغانستان12:1599/09/253203,000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا سینازمینی12:0599/09/253203,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 50 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سیناعراق13:0099/09/253502,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 5000 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مفیدافغانستان12:4099/09/253503,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 7000 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانمبین سرمایهعراق12:2099/09/253452,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 10 PPM شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانباهنرارمنستان12:0099/09/253502,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نهایت گردریایی13:3099/09/24PG-100.0035,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدندریایی13:0099/09/24PG-150.0020,000تن
نفتای کامل پالایش نفت لاوانمبین سرمایهدریایی12:3099/09/24PG-80.0032,000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تامین سرمایه نوینارمنستان12:1599/09/243802,000تن
حلال 402 پالايش نفت اصفهانخبرگان سهامعراق12:0099/09/24319.251,500مترمکعب
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهبین الملل12:0099/09/23402.5310,000تن
ته مانده تصفيه شده برج تقطير پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانزمینی12:1599/09/22PG-0.0020,000تن
حلال 402 پالايش نفت تبريزبانک رفاه کارگرانعراق12:0099/09/223202,400تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهدریایی13:4599/09/19PG-65.0035,000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسخبرگان سهامافغانستان13:2599/09/19PG-49.0030,000تن
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویبین الملل13:1599/09/19402.5310,000تن
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی مبین سرمایهزمینی13:0099/09/191729,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آرمون بورسافغانستان12:5099/09/1925540,000تن
نفتای کامل پالايش نفت لاوان (Full range naphta 20 PPM sulfur)مبین سرمایهافغانستان12:4599/09/19PG-70.0032,000تن
نفتای سنگين شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایراندانایان پارسدریایی12:3099/09/19PG-150.0020,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سیناعراق12:2099/09/1926020,000تن
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنرعراق12:1099/09/193555,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تامین سرمایه نویندریایی12:0099/09/19PG-100.0035,000تن
سبد پایه 9913 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانسپهر باستانعراق و افغانستان14:3099/09/180.001تن
گاز مایع پالایش نفت لاواننگاه نویندریایی14:0099/09/18PG-100.003,500تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سرمایه گذاری ملی ایرانافغانستان13:4099/09/18PG-7.50100,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران رضویدریایی13:3099/09/18PG-5.5010,915,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 10 PPM شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران بانک مسکنارمنستان13:2599/09/183402,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اردیبهشت ایرانیانافغانستان13:2099/09/182656,000بشکه
نفت گاز (گازوئيل) 5000 PPM شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران بورس بیمه ایرانافغانستان13:1599/09/183405,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آرمون بورسافغانستان13:1099/09/1825540,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ایساتیس پویاافغانستان13:0099/09/1826020,000تن
اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانولصبا تامینبین الملل12:5599/09/1853،000 ریال2,522تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آفتاب درخشان خاورمیانهافغانستان12:5099/09/182509,000تن
اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانولصبا تامینبین الملل12:4599/09/1854،500 ریال520تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک توسعه صادراتعراق12:4099/09/18PG-7.50100,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک پارسیانافغانستان12:3599/09/183203,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 7000 PPM شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران بهپرورعراق12:3099/09/183303,000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک پارسیانعراق12:2599/09/183253,000تن
نفت گاز (گازوئيل) 50 PPM شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران سهم آشناعراق12:2099/09/183505,000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک پارسیانزمینی12:1599/09/183203,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتعراق12:1099/09/182609,000تن
برش 4 کربنه (رافینیت) پتروشیمی تبریزبانک تجارتعراق12:0599/09/18413500تن
گاز مایع پالایش گاز فجر جماقتصاد بیدارپاکستان12:3099/09/16PG-100.002,000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارپاکستان12:0099/09/16PG-100.0030,000تن
نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاهرضویبین الملل12:0099/09/15318308تن
برش سبک شركت پتروشيمي نوريبانک ساماندریایی12:3099/09/12PG-42.7940,000تن
رافينت شركت پتروشيمي نوريبانک ساماندریایی12:2099/09/12PG-40.0030,000تن
رافينت پتروشيمی بيستون مفیدارمنستان12:1099/09/123351,000تن
حلال 402 پالايش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:0099/09/12305.221,500مترمکعب
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک پارسیانعراق12:2099/09/113153,000تن
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامزمینی14:0099/09/0520010,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک صنعت و معدندریایی12:0099/09/04PG-5.50590,000بشکه
هدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک پاسارگادعراق12:0599/09/043153,000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانارمنستان12:1099/09/043402,000تن
هدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک پاسارگادافغانستان12:1599/09/043103,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مبین سرمایهافغانستان12:2099/09/0425540,000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک پاسارگادزمینی12:2599/09/043103,000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیعراق12:3099/09/043502,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران فارابیافغانستان12:4099/09/042656,000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانافغانستان12:5099/09/043403,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران رضویافغانستان13:0099/09/042652,000تن
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی13:1099/09/04PG-150.0035,000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران خبرگان سهامافغانستان13:2099/09/042459,000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نویندریایی13:3099/09/04PG-100.0035,000تن
نفتاي سنگين پالايش نفت لوان مبین سرمایهدریایی12:3099/09/03PG-50.0032,000تن
گاز مایع پتروشيمی بوشهر بانک توسعه صادراتدریایی12:0099/09/01PG-50.00500تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17400.0015000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران99/04/17تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسی ولکس کالپاکستان11:5099/04/17250.003000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهعراق11:5599/04/17350.0015000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتارمنستان12:0099/04/17330.005000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویافغانستان12:0099/04/16CP-80.005.000تن
گاز مایع پالایش نفت لاوانبانک تجارتدریایی12:3099/04/16CP-60.002.500تن
گاز مایع پالایش نفت اصفهاناقتصاد بیدارخشکی12:4599/04/16CP-70.005.000تن
گاز مایع پالایش نفت شازندبهپرورخشکی13:0099/04/16CP-70.005000تن
گاز مایع پالایش نفت کرمانشاهبانک پاسارگادخشکی13:1599/04/16CP-80.001000تن
گاز مایع پالیش نفت آباداننهایت نگرخشکی13:3099/04/16CP-80.005000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسبانک رفاه کارگرانپاکستان13:4599/04/16CP-60.005000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل14:0099/04/16CP-80.0020.000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آفتاب درخشان خاورمیانهعراق12:3099/04/09317.0015000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مفیددریایی12:4599/04/09PG-6.00840.000بشکه
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانعراق13:0099/04/09350.002.500تن
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانارمنستان13:3099/04/09340.002.500تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل12:0099/04/073502000تن
رافینیت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنربین الملل12:0099/04/072602000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسخبرگان سهامافغانستان12:0099/04/0429515000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بو علی سیناسهم آشناافغانستان12:1599/04/042956000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویعراق12:3099/04/0429515000تن
ریفورمیت پتروشیمی بو علی سیناسهم آشناافغانستان12:4599/04/042803000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامبین الملل13:0099/04/04PG-3.00260000بشکه
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیداردریایی13:0099/04/04PG-90.00210000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانافغانستان11:0099/04/0328415000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامعراق11:0099/04/0335015000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی11:1599/04/0325530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتدریایی11:3099/04/03PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیعراق11:3099/04/0340015000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانخشکی11:4599/04/0325030000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناعراق12:0099/04/0333015000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیافغانستان12:0099/04/0333015000تن
ریفورمیت پتروشیمی بو علی سیناسهم اشناعراق12:0599/04/0335506000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننهایت نگرارمنستان12:1599/04/0335015000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناسهم اشناعراق12:2099/04/033006000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیاندریایی12:3099/04/03PG-3.001770000بشکه
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراندانایان پارسافغانستان12:3099/04/0334515000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهنخجوان12:3099/04/033303000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانخشکی12:4599/04/0325030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانپاکستان13:0099/04/032503000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهعراق13:0099/04/0335015000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنارمنستان13:1599/04/033306000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانخشکی13:3099/04/0325530000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهارمنستان13:4599/04/0337015000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاعراق14:0099/04/0333015000تن
گاز مایع پالایش نفت ابادانمفیدافغانستان12:0099/04/02CP-80.005000تن
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناگاهعراق12:1599/04/023502500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینعراق12:3099/04/0231715000تن
نفت های سنگین پالایش نفت لاوانمبین سرمایهبین الملل13:0099/04/02PG-51.0032000تن
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتارمنستان13:1599/04/023402500تن
گازمایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویپاکستان13:3099/04/02CP-60.005000تن
گازمایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسبهپرورافغانستان13:3099/04/02CP-80.005000تن
گاز مایع پالایش نفت ابادانباهنرپاکستان14:0099/04/02CP-80.005000تن
حلال 402پالایشنفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:0099/04/01260/882004مترمکعب
ریفورمیت پتروشیمی بندر امام خمینیسهم اشناعراق12:1599/04/013603000تن
شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنربین الملل12:0099/03/314903000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنافغانستان11:0099/03/2728415000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشخشکی11:1099/03/2725030000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهارمنستان11:1599/03/2735030000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناینده نگر خوارزمیخشکی11:2099/03/2725530000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامعراق11:3099/03/2735030000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهرباستانارمنستان11:4099/03/273306000تن
بنزین اکتان95شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرعراق11:4599/03/2740030000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیدریایی11:5099/03/27PG-3.001770000بشکه
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی12:0099/03/2725030000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک ایندهعراق12:0599/03/273206000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیاندریایی12:1099/03/27PG-5.501770000بشکه
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسینانخجوان12:1599/03/273303000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتدریایی12:2099/03/27PG+25.00168000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک ایندهعراق
12:2599/03/273606000تن
بنزین اکتان95شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانارمنستان12:3099/03/2740030000تن
نفت کوره ی 380سانتی ایتوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل12:3099/03/27PG-39.0035000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانافغانستان12:3099/03/2734515000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانشهرخشکی12:4099/03/2740015000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراندانایان پارسعراق12:4099/03/2740015000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدعراق12:4599/03/2728530000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصادبیدارخشکی12:5099/03/2725530000تن
نفت کوره ی 380سانتی ایتوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل13:0099/03/27PG-40.0090000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانافغانستان13:0099/03/2733015000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتعراق13:1599/03/2733030000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهپاکستان13:3099/03/272503000تن
نفت های میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهبین الملل15:0699/03/27PG-52.0070000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک آیندهارمنستان12:0099/03/263402500تن
هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PL2 تولیدی صنعتی شیمی در سلف تامین سرمایه نوینبین الملل 12:0099/03/26350000001000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران رضویعراق12:3099/03/263502500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سرمایه گذاری ملی ایرانخشکی12:4599/03/263402000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان13:0099/03/2629520000تن
گاز مایع پالایش نفت آبادانتوسعه سرمایه دنیاافغانستان13:1599/03/26CP-80.0020000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سهم آشناخشکی13:3099/03/2632015000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسنهایت نگرافغانستان13:4599/03/26CP-80.0020000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:1599/03/252804000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارخشکی12:3099/03/24CP-80.0020000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگراندریایی11:3099/03/21PG-5.501770000بشکه
رافینیت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت باهنربین الملل11:3099/03/212602000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی11:4599/03/21PG-5.501770000بشکه
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهدریایی12:0099/03/21PG-89.0070000تن
هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PL1 تولیدی صنعتی شیمی در سلف تامین سرمایه نوینآزاد12:0099/03/2135.000.0001000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک سپهافغانستان12:3099/03/212903000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک سپهافغانستان12:3099/03/213106000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهعراق11:0099/03/2035030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایراننخجوان11:1599/03/203303000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناارمنستان11:1599/03/203306000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانعراق11:3099/03/2028630000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاعراق11:4599/03/204209000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی12:0099/03/20PG-1.001770000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانارمنستان12:0099/03/2035030000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهبین الملل12:0599/03/203606000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننهایت نگرعراق12:1099/03/2040030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:1599/03/2025330000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهبین الملل12:2099/03/203206000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیافغانستان12:3099/03/203709000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیاندریایی12:4099/03/20PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویدریایی12:4099/03/20PG+25.00168000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی12:4599/03/2025330000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرعراق13:0099/03/2033030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی13:1599/03/2024830000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدارمنستان13:3099/03/2040030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی13:4599/03/2024830000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسی ولکس کالاافغانستان14:0099/03/2027515000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک سپهعراق12:1599/03/193502500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سیناخشکی12:3099/03/193452000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسبانک تجارتپاکستان12:4599/03/19CP-60.0010000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک صنعت و معدنارمنستان13:0099/03/193402500تن
گاز مایع پالایش نفت آبادانبانک پارسیانپاکستان13:1599/03/19CP-80.0010000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نگاه نویندریایی13:3099/03/19PG-90.0070000تن
گاز مایع پالایش نفت لاوان بانک توسعه صادراتدریایی13:4599/03/19CP-20.002500تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0099/03/18قیمت مبنا براساس میانگین “پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10PPMنشریه PLATTSبر مبنایFOBسنگاپور مورخ 26و27و28و29 May و اول Juneسال 2020 منهای 30 دلار تعیین می گردد. قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفت گاز10PPM نشریهplattsبرمبنایFOB سنگاپورمنهای 30دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد.10000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نویندریایی12:0099/03/17PG-1.00810000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک سپهخشکی11:0099/03/1324050000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک توسعه صادراتعراق11:1599/03/1340030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سرمایه گذاری ملی ایرانخشکی11:3099/03/1324530000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآردا ایرانیانعراق11:4599/03/1332030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک آیندهدریایی12:0099/03/13PG-1.001770000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا رضویعراق12:0099/03/133606000تن
نفت گاز (گازوئیل)7000PPM شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک صنعت و معدنعراق12:0099/03/134309000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نگاه نوینخشکی12:1599/03/1324530000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینارضویعراق12:1599/03/133106000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس ایساتیس پویاافغانستان12:2099/03/1334020000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک ملی ایرانعراق12:3099/03/1335030000تن
نفت گاز (گازوئیل)10PPM شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران رضویارمنستان12:4599/03/133206000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آفتاب درخشان خاورمیانهدریایی13:0099/03/13PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ملل پویاخشکی13:0099/03/1325030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سیناخشکی13:1599/03/1325030000تن
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس رضویافغانستان/عراق/پاکستان
13:2099/03/1333610000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سهم آشناافغانستان13:3099/03/1328515000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس باهنربین الملل13:3599/03/13PG-40.00105000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک پاسارگاددریایی13:4599/03/13PG+25.00168000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سی ولکس کالاعراق14:0099/03/1328530000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شکت ملی نفت ایرانمفیدبین الملل14:0099/03/13PG-38.0035000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:3099/03/13PG-39.0090000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ایران بانک رفاه کارگرانعراق12:0099/03/123502500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ایران مفیدخشکی12:3099/03/123452000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادان سرمایه و دانشدریایی12:4599/03/12PG-70.0070000تن
نفت گاز (گازوئیل حداکثر 5/0% گوگرد) شرکت ملی نفت ایران مفیدبین الملل13:0099/03/12PG-3.00260000بشکه
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ایرانشهرخشکی13:1599/03/1231012000تن
سبد پایه 994 شرکت نفت ستاره خلیج فارس مبین سرمایهبین الملل13:0099/03/10قیمت جهت واریز پیش پرداخت فراورده های نفتا سبک بر اساس قیمت روز 22 می 2020 نشریه پلتس خلیج فارس با دیسکانت 40 دلار/تن کشف پریمیوم 46/209$ و برش سنگین دیسکانت 4 دلار/بشکه کشف پریمیوم 11/30$ میباشد. حداقل مقدار خرید نفتا سبک برای هر خریدار برای هر مقصد 70.000 متریک تن شامل دو محموله 35.000 متریک تن می باشد و برای برش سنگين 420هزار بشکه، ميزان خرید می بایست ضریبی از آن باشد و تحویل به صورت FOB اسکله شهيد رجایی می باشد. 2سبد
رافینیت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت باهنربین الملل12:0099/03/072602000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند بانک رفاه کارگرانبین الملل13:0099/03/07قیمت مبنا براساس میانگین “پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10PPMنشریه PLATTSبر مبنایFOBسنگاپور مورخ 5و6و8و11و12 Mayسال 2020 منهای 30 دلار تعیین می گردد.قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفت گاز10PPM نشریهplattsبرمبنایFOB سنگاپورمنهای 30دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد. دوره برداشت 17 خرداد تا20 تیرماه 1399است.10000تن
حلال 402 پالایش نفت اصفهان خبرگان سهامبین الملل14:0099/03/07216.182004متر مکعب
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:0099/03/032953000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبرگان سهامافغانستان/ عراق12:0099/02/3134020000تن
هیدرو کربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک آیندهافغانستان12:0099/02/313105000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک آیندهافغانستان12:1599/02/312903000تن
سبد پایه 991 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران باهنربین الملل12:3099/02/31قیمت جهت واریز فراورده های نفتی: نفتا سبک بر اساس قیمت روز 15 می 2020 نشریه پلتس خلیج فارس با دیسکانت (43) دلار/ تن کشف پریمیوم 36/159 دلار، نفتای میانی دیسکانت 50 دلار/ تن کشف پریمیوم 36/152 دلار و برش سنگین دیسکانت 4 دلار/ بشکه کشف پریمیوم 44/26 دلار میباشد.1سبد
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران پارس ایده بنیانخشکی12:4599/02/313455000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس امین آویدبین الملل13:0099/02/31PG-1.00810000بشکه
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران نگاه نوینبین الملل14:0099/02/31PG-38.0090000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سهم آشناخشکی11:0099/02/3024530000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک رفاه کارگرانافغانستان11:1599/02/3036030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اردیبهشت ایرانیانعراق11:3099/02/3027530000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک آیندهخشکی11:4599/02/3045030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک ملی ایراندریایی12:0099/02/303584000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آینده نگر خوارزمیخشکی12:0099/02/3024530000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک آیندهعراق12:0099/02/303002000000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک آیندهعراق12:1599/02/303505000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران خبرگان سهامعراق12:1599/02/3040030000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس امین آویدبین الملل12:2099/02/30PG-43.00105000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران باهنرعراق12:3099/02/3034030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک پاسارگادافغانستان12:4599/02/3039030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مفیدعراق13:0099/02/3039030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مبین سرمایهبین الملل13:1599/02/3031030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سپهر باستانارمنستان13:3099/02/303106000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آگاهخشکی13:4599/02/3025030000تن
سبد پایه 993 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بهپرورعراق14:0099/02/30220000002سبد
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:0099/02/30PG-38.0035000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اقتصاد بیدارخشکی14:1599/02/3025030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران توسعه سرمایه دنیادریایی14:1599/02/30PG-5.501770000بشکه
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامآزاد زمینی14:3099/02/30PG-12.00200000بشکه
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران دانایان پارسعراق14:3099/02/3043030000تن
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO115 هامون گستر نفت باختربهپروربین الملل12:0099/02/291551600تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک سامانخشکی12:1599/02/2931015000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیاناراک12:3099/02/293502500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک تجارتخشکی12:4599/02/293302000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامبین الملل13:0099/02/29PG-5.00333000بشکه
نفتای سبک پالایش نفت آبادانفارابیبین الملل13:1599/02/29PG-70.0070000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانارمنستان13:3099/02/292502500تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0099/02/28قیمت مبنا بر اساس میانگین ” پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10ppm نشریه پلتس (بر مبنای FOB سنگار مورخ 5و6و8و11و12 May سال 2020) منهای 30 دلار تعیین میگردد. قیمت تسویه نهایی بر اساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5 روز قبل از اتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفتگاز 10ppm نشریه پلتس بر مبنای فوب سنگاپور منهای 30 دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده در بورس انرژی ایران میباشد.10000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل13:1599/02/28محاسبه قیمت نهایی برای بر اساس 50 %پروپان و 50 %بوتان CP ماه ژوئن 2020 منتشره در نشریه Platts به علاوه پریمیوم کشف شده در بورس می باشد. قیمت نهایی شامل کلیه هزینه های مترتب بر بارگیری نیز میباشد. 20000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانخشکی12:0099/02/2425030000تن
رافینیت 2 پتروشیمی شیمی بافتباهنربین الملل12:0099/02/242402000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه مفیدافغانستان12:1599/02/242903000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناخشکی12:3099/02/2424530000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه مفیدافغانستان12:3099/02/243205000تن
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO114 هامون گستر نفت باختربهپرورامارات12:4599/02/241681600تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنخشکی13:0099/02/2425030000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهبین الملل13:0099/02/24PG-40.00105000تن
سبد پایه 993 شرکت نفت ستاره خلیج فارس نگاه نوینافغانستان13:1599/02/2432000004سبد
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیاندریایی13:3099/02/24PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانخشکی11:1599/02/2325030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناخشکی11:3099/02/2324530000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیبین الملل11:3099/02/2345030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویعراق11:4599/02/2339030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاعراق12:0099/02/2342030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیخشکی12:1599/02/2324530000تن
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:1599/02/232854000تن
برش سنگین حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین وگازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:3099/02/233002000تن
سبد پایه 992 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینافغانستان12:3099/02/23قیمت مبنای 87: 250 دلار/تن و مابه التفاوت 15- و قیمت مبنای نفت گاز 5000ppm: 360 دلار/تن و ما به التفاوت 40- میباشد. قیمت مبنای سبد پایه نیز 43.750.000 دلار میباشد. قیمت مابه التفاوت سبد برابر صفر است.3سبد
سبد پایه 991 شرکت ملی نفت ایراننهایت نگربین الملل12:3099/02/23قیمت مبنای بنزین 87 به مقدار 86/20 دلار/بشکه و مابه التفاوت 5/5- و قیمت مبنای برش سنگین 95/22 دلار /بشکه و ما به التفاوت 4- میباشد. قیمت پایه سبد پایه نیز 500/772/27 دلار میباشد. قیمت ما به التفاوت سبد برابر صفر است.3سبد
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورافغانستان12:3099/02/2336030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادارمنستان12:3099/02/232906000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهعراق12:4599/02/2333030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامارمنستان12:4599/02/2339010000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه نوینعراق12:4599/02/233105000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیاندریایی13:0099/02/23PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنخشکی13:0099/02/2325030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنعراق13:1599/02/2327030000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه نوینعراق13:1599/02/2335010000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارافغانستان13:3099/02/2338030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهعراق13:4599/02/2340030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانعراق14:0099/02/2331030000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانمفیدبین الملل14:0099/02/23PG-38.0035000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانخشکی12:0099/02/2222010000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهارمنستان12:3099/02/222202500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهعراق13:0099/02/2231015000تن
رافینت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنربین الملل12:0099/02/213402000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل 12:3099/02/21CP10000تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:0099/02/213103000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل12:3099/02/20قیمت مبنا براساس میانگین “پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10PPMنشریه PLATTSبر مبنایFOBسنگاپور منهای 30 دلار تعیین می گردد.قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5 روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفت گاز10PPM نشریهplattsبرمبنایFOB سنگاپورمنهای 30دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد. 10000تن
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل13:0099/02/20254.333504مترمکعب
ریفورمیت سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنافغانستان12:0099/02/172905000تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل12:1599/02/173103000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنافغانستان12:1599/02/172603000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینخشکی13:0099/02/1725030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی13:1599/02/1725030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیدریایی13:3099/02/17PG-4.001770000بشکه
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامبین الملل14:0099/02/17PG-9.001000000بشکه
نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:1599/02/17PG-11.001000000بشکه
نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:1599/02/17PG-9.001000000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنعراق10:3099/02/163505000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنعراق10:4599/02/162605000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهعراق11:0099/02/1631030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانخشکی11:1599/02/1624530000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیانخجوان11:3099/02/162902500تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهعراق11:4599/02/1627030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی12:0099/02/1625030000تن
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسخبرگان سهامبین الملل12:1099/02/16PG-69.00105000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرافغانستان12:1599/02/1638030000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهبین الملل12:2099/02/16PG-45.00105000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینخشکی12:3099/02/1625030000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/عراق12:4099/02/16PG-52.00105000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانافغانستان12:4599/02/1636030000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نویندریایی12:5099/02/16PG-1.00810000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانخشکی13:0099/02/1624530000تن
سبد پایه 991 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:1099/02/16قیمت جهت واریز پیش پرداخت: فراورده های نفتای سبک بر اساس قیمت روز 23 آوریل 2020 نشریه پلتس خلیج فارس با دیسکانت
45 دلار/تن ) 37 / 57 $( نفتای میاني با دیسکانت 52 دلار/تن ) 37 / 50 $( و برش سنگین با دیسکانت 4 دلار/بشکه ) 42 / 13 $( میباشد.
3 سبد (هر سبد شامل 35.000 تن نفتا سبک، 35.000 تن فتا میاني و 270.000 بشکه برش سنگین میباشد.)سبد
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتعراق13:1599/02/1633030000تن
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسایساتیس پویاافغانستان/عراق13:2099/02/1631120000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیدریایی13:3099/02/16PG-4.001770000بشکه
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/عراق13:4099/02/1638020000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهدریایی13:4599/02/16PG+24.00126000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادارمنستان14:0099/02/163505000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامبین الملل14:0099/02/16PG-38.0035000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننهایت نگردریایی14:1599/02/16PG-1.00885000بشکه
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسپارس ایده بنیانخشکی12:0099/02/15CP10000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پارسیانارمنستان12:3099/02/152202500تن
گاز مایع پالایش نفت آبادانبانک رفاه کارگرانخشکی13:0099/02/15CP20000تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسپارس ایده بنیانبین الملل13:3099/02/15*2سبد
حلال 402 پالایش نفت تبریزبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0099/02/142482400مترمکعب
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:0099/02/132803000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل12:0099/02/10PG-30.0010000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین المللمفیدافغانستان12:0099/02/103203000تن
هیدرو کربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدافغانستان12:1599/02/102605000تن
رافینیت 2 پتروشیمی شیمی بافتباهنربین الملل12:3099/02/102402000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناخشکی11:0099/02/0925030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی11:1599/02/0925030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانخشکی11:3099/02/0924530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی11:4599/02/0924530000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضوینخجوان12:0099/02/092862500تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدعراق12:1599/02/092805000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایراندریایی12:3099/02/09PG+25.00252000بشکه
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانارمنستان12:0099/02/082202500تن
رافینیت 2 پتروشیمی شرکت شیمی بافتباهنربین الملل12:0099/02/072372000تن
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت وپتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:0099/02/063002000تن
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:1599/02/063004000تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:1599/02/06*2سبد
حلال 402 پالایش نفت تبریزبانک رفاه کارگرانبین الملل12:0099/02/032484002مترمکعب
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک سامانبین الملل12:0099/02/033703000تن
سبد پایه 991 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل12:0099/02/03*1سبد
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک سامانبین الملل12:3099/02/032905000تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:0099/02/03*2سبد
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامآزاد13:0099/02/03PG-12.00200000بشکه
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیاندریایی13:3099/02/03PG-60.0070000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیافغانستان11:0099/02/0238030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانعراق11:1099/02/0245030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاعراق11:2099/02/0242030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانعراق11:3099/02/0242030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهعراق11:4099/02/0240030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانافغانستان11:5099/02/0236030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهافغانستان12:0099/02/0236030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورعراق12:1099/02/0242030000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل12:1599/02/02PG-20.0010000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانارمنستان12:2099/02/0228630000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارافغانستان12:3099/02/0234030000تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل12:3099/02/02*2سبد
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویدریایی12:4099/02/02PG-5.501770000بشکه
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیداربین الملل12:4599/02/02CP-54.0010000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیددریایی12:5099/02/02PG-1.00885000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار آفرینعراق13:0099/02/0243030000تن
سبد پایه 991 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل13:3099/02/02*1سبد
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:0099/02/02PG-38.0035000تن
برش سنگین حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدخشکی12:0099/02/013003000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناعراق12:0099/02/0135012000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیاندریایی12:1599/02/01PG-60.0070000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسسهم آشناخشکی12:3099/02/01CP10000تن
گاز مایع پالایش نفت لاواننگاه نویندریایی12:4599/02/01CP2500تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنردریایی12:0099/01/27PG-1.001770000بشکه
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل12:0099/01/27PG-20.0010000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدافغانستان12:0099/01/273203000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویدریایی12:1599/01/27PG-60.0070000تن
سبد پایه 991 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی14:3099/01/2716.84-31.443390000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورعراق11:0099/01/2645030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانعراق11:1099/01/2643030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادافغانستان11:2099/01/2636030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانعراق11:3099/01/2642030000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل11:3099/01/26PG-55.00105000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهافغانستان11:4099/01/2634030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهعراق11:5099/01/2640030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنردریایی12:0099/01/26PG-1.001770000بشکه
هیدروکربن سنگین شرکت پتروشیمی بوعلی سینامفیدعراق12:0099/01/263453000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینعراق12:1099/01/2642030000تن
ریفورمیت شرکت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبین الملل12:1599/01/26703000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسعراق12:1599/01/2640510000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارافغانستان12:2099/01/2638030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامدریایی12:3099/01/26PG-5.501770000بشکه
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل12:3099/01/26PG-45.00105000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاافغانستان12:4099/01/2636030000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل12:4599/01/26PG-4.00540000بشکه
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانارمنستان12:5099/01/2627018000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتارمنستان12:5099/01/263202500تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانعراق12:5099/01/2642030000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:0099/01/26257.562000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتارمنستان12:0099/01/252202500تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویدریایی12:3099/01/25PG-60.0070000تن
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل13:0099/01/25242.862004متر مکعب
گاز مایع پالایش نفت بندرعباسآراد ایرانیانافغانستان11:0099/01/20CP+93.0010000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتبین الملل11:1599/01/20PG-60.0070000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانبانک تجارتدریایی11:3099/01/20PG-40.0070000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانماهشهرعراق11:4599/01/2042030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانعراق11:5099/01/2042030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی11:5599/01/20PG-3.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهافغانستان12:0099/01/2036030000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبین الملل12:0099/01/20203.273000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادعراق12:0599/01/2045030000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبین الملل12:1599/01/203703000تن
گاز مایع پالایش نفت آباداناقتصاد بیدارافغانستان12:1599/01/20CP+63.0010000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل13:0099/01/20PG-38.0035000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتعراق11:0099/01/1943030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانعراق11:0599/01/1940030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدعراق11:1099/01/1942030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانافغانستان11:1599/01/1938030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهبین الملل11:2099/01/1934030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیافغانستان11:2599/01/1936030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهافغانستان11:3099/01/1936030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهعراق11:3599/01/1942030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانعراق11:4099/01/1942030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادعراق11:4599/01/1945030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدندریایی12:0099/01/19PG-1.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی12:1599/01/19PG-3.001770000بشکه
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهشرکت پالایش نفت کرمانشاهبین الملل12:2099/01/193002000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسشرکت نفت ستاره خلیج فارس بین الملل12:4599/01/19PG-35.0070000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسشرکت نفت ستاره خلیج فارس بین الملل12:4599/01/19PG-45.0070000تن
گاز مایع پالایش نفت آبادان اقتصاد بیدارافغانستان11:4599/01/18CP+6310000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتدریایی12:0099/01/18PG-60.0070000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانبانک تجارتدریایی12:1599/01/18PG-40.0070000تن
گاز مایع پالایش نفت بندرعباسآراد ایرانیانافغانستان12:3099/01/18CP+9310000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نویندریایی11:3598/12/27PG-6.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهدریایی12:0098/12/27PG-7.001770000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک توسعه صادراتبین الملل12:3098/12/274703000تن
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:0098/12/27PG-19.0014000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:0098/12/27PG-33.0035000تن
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نویندریایی11:4098/12/26PG-100.00105000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویدریایی11:4598/12/26PG-6070000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نویندریایی11:5098/12/26PG-40.00105000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنردریایی12:0098/12/26PG-52.00105000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبهپروردریایی12:1098/12/26PG-7070000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل12:0098/12/247040000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیرضویبین الملل12:3098/12/215403000تن
نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:0098/12/21PG-8.50500000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویخشکی12:0098/12/2049050000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل12:0098/12/204102000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی12:0598/12/2048050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:1098/12/2052020000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدخشکی12:1598/12/2055030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی12:2098/12/2046050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کارآفرینبین الملل12:2598/12/20455100000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناخشکی12:3098/12/2057050000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشخشکی12:3598/12/2055050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسخشکی12:4098/12/2047050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیبین الملل12:4598/12/2046050000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتخشکی12:5098/12/2055530000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگرخوارزمیخشکی12:5598/12/2055550000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:0098/12/20PG-7.50810000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانخشکی13:0098/12/2047030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتخشکی13:0598/12/2046030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانخشکی13:1098/12/2055550000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیاندریایی13:1598/12/20PG-6.004425000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکندریایی13:2098/12/20PG-3.761770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهدریایی13:2598/12/20PG-7.004425000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستاندریایی13:3098/12/20PG-2.761770000بشکه
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:0098/12/19347.611500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرخشکی12:0098/12/194702000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل12:0098/12/19PG-52.00105000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی12:1598/12/194602000تن
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل12:1598/12/19PG-100.00105000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهخشکی12:3098/12/194602000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل12:3098/12/19PG-40.00105000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانمبین سرمایهدریایی12:4598/12/19PG-70.0070000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/12/1970.0040000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانسهم آشنادریایی13:0598/12/19PG-60.0070000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:3098/12/174202000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانرضویدریایی12:0098/12/14PG-80.0070000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپروردریایی12:1598/12/14PG-6.001770000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنردریایی12:3098/12/14PG-2.761770000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهبین الملل12:3098/12/145453000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهبین الملل12:4598/12/14418.503000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهدریایی13:0098/12/14PG-3.761770000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیادریایی13:1598/12/14PG-7.0010000تن
نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:0098/12/14PG-8.502000000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهخشکی12:0098/12/1345550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه گذاری ملی ایرانخشکی12:0598/12/1349050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی12:1098/12/1356030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتخشکی12:1598/12/1357030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیخشکی12:2098/12/1356050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی12:2598/12/1355030000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنخشکی12:3098/12/1346050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهخشکی12:3098/12/1349050000
گاز مایع پالایش نفت لاواننگاه نویندریایی12:3098/12/13CP-80.003000
نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل12:3098/12/13PG-7.002000000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپروردریایی12:3598/12/13PG-6.001770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنردریایی12:3598/12/13PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناخشکی12:3598/12/1347050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهبین الملل12:4098/12/1346030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانخشکی12:4598/12/1355550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتخشکی12:5098/12/1355050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنخشکی12:5598/12/1346030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهدریایی13:0098/12/13PG-3.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانخشکی13:0098/12/1346050000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتارمنستان13:0598/12/135501500
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار افرینبین الملل13:1098/12/1352520000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانخشکی13:1598/12/1347030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشخشکی13:2098/12/1357050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیادریایی13:2598/12/13PG-7.001770000
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامبین الملل14:1598/12/13PG-14.0020000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردبیهشت ایرانیانخشکی12:0098/12/124802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی12:1098/12/124802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتخشکی12:2098/12/124902000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانآفتاب درخشان خاورمیانهبین الملل12:3098/12/12PG-70.0070000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/12/1270.0040000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق13:2098/12/12355.6715000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق13:4098/12/12405.6715000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانرضویدریایی13:4098/12/12PG-80.0070000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/پاکستان/عراق13:5098/12/12445.6715000
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامبین الملل14:0098/12/12PG-9.002000000
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:0098/12/11PG-19.0049000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:3098/12/11PG-100.0035000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل14:0098/12/11PG-20.0020000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی11:0098/12/074802000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتخشکی11:1098/12/0746550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهخشکی11:2098/12/0749050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهبین الملل11:3098/12/0747050000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیخشکی11:5098/12/074902000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینخشکی12:0098/12/0746530000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق12:0098/12/07444.8915000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارارمنستان12:2098/12/075501500
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهخشکی12:3098/12/0752520000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق12:3098/12/07394.8915000
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبین الملل12:3098/12/07458.643000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرخشکی12:4098/12/0757050000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبین الملل12:4598/12/075403000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتخشکی12:5098/12/0756050000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نویندریایی13:0098/12/07PG-5.00270000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/12/07CP-80.004000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/12/07364.8915000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتبین الملل13:1098/12/07PG-80.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی13:2098/12/074802000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی13:3098/12/0755050000
گاز مایع پالایش سرخون و قشمبانک رفاه کارگرانبین الملل13:3098/12/07CP-80.002000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی13:4098/12/07455100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانخشکی13:5098/12/0746550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیدریایی14:0098/12/07PG-2.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرخشکی12:0098/12/0657050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیبین الملل12:0598/12/0649050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدبین الملل12:1098/12/0647030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتخشکی12:1598/12/0656050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی12:2098/12/0655050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهخشکی12:2598/12/0649050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:3098/12/06455100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهبین الملل12:3598/12/0647050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاخشکی12:4098/12/0646530000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق12:4598/12/06479.9015000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیدریایی13:0098/12/06PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانخشکی13:1098/12/0646550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینخشکی13:1598/12/0646530000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتخشکی13:2098/12/0646550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیاندریایی13:3098/12/06PG-6.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهخشکی13:4098/12/0652520000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق13:4598/12/06412.1320000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نویندریایی14:1598/12/06PG-5.00270000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی12:0098/12/054802000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتدریایی12:0098/12/05PG-80.0070000
سوخت (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارارمنستان12:1598/12/055501500
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیاندریایی12:2098/12/05PG-70.0070000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:3098/12/05393.841500
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی12:4598/12/054802000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل12:4598/12/05PG-20.0020000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیخشکی13:0098/12/054902000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:0098/12/05PG-100.0035000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینبین الملل13:1598/12/05PG-42.0035000
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل14:0098/12/044855000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینافغانستان/پاکستان/عراق14:0098/12/04384.9320000
هیدروکربن های سنگین پتروشیمی بوعلی سیناخبرگان سهامبین الملل12:3098/12/034553000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانبین الملل12:0098/12/02CP-65.002500
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشمبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/12/02CP-65.001000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانمفیددریایی12:0098/11/30PG-80.0070000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/ پاکستان/ عراق12:0098/11/30404.1716000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی12:2098/11/3046550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:3098/11/3048050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانخشکی12:3098/11/3055050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نویندریایی12:3098/11/30PG-2.761770000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق12:3098/11/30479.1716000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناخبرگان سهامبین الملل12:3098/11/305323000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیخشکی12:4098/11/30465100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنخشکی12:5098/11/3049050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی13:0098/11/3047510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهدریایی13:0098/11/30PG-6.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی13:1098/11/3049510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاخشکی13:1598/11/3057050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهخشکی13:2098/11/3049050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتخشکی13:2598/11/305603000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانخشکی13:3098/11/30570100000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانآگاهدریایی13:3098/11/30PG-70.0070000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهخشکی13:3598/11/3047510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیبین الملل13:4098/11/3046550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیخشکی13:4598/11/305803000
نفت خام سنگین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامبین الملل14:1598/11/30PG-8.502000000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانخشکی11:3098/11/2955050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهخشکی11:4098/11/2947510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی11:5098/11/2949510000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:0098/11/2948050000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفید بین الملل12:0098/11/29PG-42.0035000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانخشکی12:1098/11/29570100000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیخشکی12:2098/11/295803000
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:3098/11/294503000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی12:3098/11/2946550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامخشکی12:4098/11/2947510000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاخشکی12:5098/11/2957050000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیرپالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/11/297050000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/29396.1716000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیبین الملل13:1098/11/2946550000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیرپالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:1598/11/297040000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهخشکی13:2098/11/2949050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنخشکی13:3098/11/2949050000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیرپالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:3098/11/297060000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نویندریایی13:4098/11/29PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهدریایی13:5098/11/29PG-6.001770000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتخشکی14:0098/11/295603000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیخشکی14:0098/11/29465100000
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل14:0098/11/294905000
نفت خام شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامبین الملل14:3098/11/29PG-7.002000000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:0098/11/28392.391500
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانخشکی12:0098/11/284802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتخشکی12:1598/11/284802000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانمفیددریایی12:3098/11/28PG-80.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتخشکی12:4598/11/284902000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/28454.1716000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانآگاهدریایی13:1598/11/28PG-70.0070000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویارمنستان13:3098/11/285501500
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامبین الملل14:0098/11/28PG-9.002000000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق14:0098/11/28PG-10.0035000
گازمایع مجتمع گاز پارس جنوبیبانک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/11/27CP-80.0010000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:1598/11/2710050000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:3098/11/2710040000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانبین الملل13:4598/11/2710060000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدبین الملل12:0098/11/26PG-90.0035000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک سامانبین الملل12:3098/11/265203000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمباک رفاه کارگرانبین الملل13:0098/11/26CP-80.003000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/26364.3016000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانبین الملل11:4598/11/23CP-80.002000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاافغانستان/پاکستان12:0098/11/2349550000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهزمینی12:0098/11/234902000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:1098/11/235603000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبهپروردریایی12:1598/11/23PG-60.0070000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانخشکی12:2098/11/2357050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی12:3098/11/23570100000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی12:3098/11/234802000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتخشکی12:4098/11/23475100000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهخشکی12:5098/11/2349550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهخشکی13:0098/11/2355050000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/23496.3016000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانافغانستان/پاکستان13:1098/11/2348550000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویبین الملل13:1598/11/23PG-50.0040000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسافغانستان/پاکستان13:2098/11/2349510000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانافغانستان/پاکستان13:3098/11/2350510000
نفتای سبک پالایش نفت آباداننگاه نویندریایی13:3098/11/23PG-50.0070000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامبین الملل13:4098/11/2356050000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارمیخشکی13:4598/11/234802000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنخشکی13:5098/11/2350050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیبین الملل14:0098/11/235703000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهارمنستان14:0098/11/235952500
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیددریایی14:1098/11/23PG-5.001770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسینادریایی14:2098/11/23PG-2.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانخشکی14:3098/11/235803000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتافغانستان/پاکستان14:4098/11/2349510000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیافغانستان/پاکستان14:5098/11/2348550000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهزمینی12:0098/11/214902000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهخشکی12:1598/11/214802000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدبین الملل12:3098/11/21PG-40.0035000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیخشکی12:4598/11/214802000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویدریایی12:4598/11/21PG-50.0040000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل13:0098/11/21391.131500
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/21396.3016000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبهپروردریایی13:1598/11/21PG-60.0070000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهارمنستان13:3098/11/215952500
گاز مایع پالایش نفت لاوانآراد ایرانیانبین الملل13:3098/11/21CP-80.003500
نفتای سبک پالایش نفت آباداننگاه نویندریایی13:4598/11/21PG-50.0070000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانبین الملل14:0098/11/21CP-80.002000
مخلوط رافینیت A92 شرکت پتروشیمی نوری بانک آیندهبین الملل12:3098/11/2065540000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل13:0098/11/19PG-10.0030000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیاندریایی12:3098/11/16PG-89.0040000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل13:1598/11/16PG-90.0035000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/پاکستان/عراق13:3098/11/16395.4516000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنردریایی11:3098/11/15PG-5.001770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورخشکی11:4098/11/155703000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامدریایی11:4598/11/15PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانافغانستان/پاکستان11:5098/11/1549550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملیپخش فراورده های نفتی ایرانرضویافغانستان/پاکستان12:0098/11/1550050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی12:1098/11/1555050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهافغانستان/پاکستان12:1598/11/1550510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادخشکی12:2098/11/15517100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینافغانستان/پاکستان12:3098/11/1549550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدبین الملل12:4098/11/1556050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهخشکی12:4598/11/15485100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانافغانستان/پاکستان12:5098/11/1550510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتخشکی13:0098/11/155603000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانافغانستان/پاکستان13:1098/11/1551010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناخشکی13:1598/11/1553010000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/پاکستان/عراق13:3098/11/15500.4516000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل12:0098/11/14412.771500
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانخشکی12:1098/11/144904000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانخشکی12:2098/11/144804000
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی بجز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدبین الملل12:3098/11/144703000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/پاکستان/عراق12:3098/11/14427.4516000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیاندریایی12:4098/11/14PG-89.0040000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانآفتاب درخشان خاورمیانهبین الملل12:5098/11/14PG-99.0070000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانبانک کشاورزیبین الملل13:0098/11/14PG-89.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاخشکی13:1598/11/144804000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل13:3098/11/14PG-38.0035000
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل13:4598/11/14PG-12.0014000
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیبین المللبین الملل14:0098/11/14CP-65.0010000
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدبین الملل14:0098/11/144202000
نفتای سنگین پالایش نفت لاواننگاه نوینبین الملل14:1598/11/14PG-66.0032000
ریفورمیت پتروشمی وعلی سیناتامین سرمایه مبینبین الملل12:3098/11/135553000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتخشکی12:0098/11/0856050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه گذاری ملی ایرانخشکی12:1098/11/0853010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتافغانستان/پاکستان12:1598/11/0849550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسخشکی12:2098/11/08517100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتخشکی12:3098/11/0857050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدبین الملل12:4098/11/085603000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارخشکی12:4598/11/0855050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانخشکی12:5098/11/085803000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنردریایی13:0098/11/08PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشافغانستان/پاکستان13:1098/11/0850510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناافغانستان/پاکستان13:2098/11/0850510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاخشکی13:3098/11/085703000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه فرداافغانستان/پاکستان13:4098/11/0850050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانخشکی13:5098/11/08485100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهافغانستان/پاکستان14:0098/11/0851010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار آفرینبین الملل14:1098/11/0849550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهدریایی14:2098/11/08PG-5.001770000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنخشکی12:0098/11/074902000
نفتای سنگین پالایش نفت آباداننگاه نویندریایی12:1598/11/07PG-99.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهبین الملل12:3098/11/074802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانخشکی12:4598/11/074802000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامبین الملل13:0098/11/07446.421500
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویدریایی13:1598/11/07PG-89.0070000
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیبانک رفاه کارگرانبین الملل14:0098/11/07CP-65.0010000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/پاکستان/عراق14:1598/11/07533.025000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرافغانستان/پاکستان/عراق12:0098/11/06458.6016000
ریفورمیت پتروشیم بوعلی سینامفیدبین الملل12:3098/11/065603000
حلال 402 پالایش نفت تبریزاقتصاد بیداربین الملل13:0098/11/064742400
ریفورمیت پالایش نفت تبریزاقتصاد بیداربین الملل13:3098/11/06482600
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنربین الملل14:0098/11/06PG-38.0035000

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes