سهام سوخت سنگاپور، علیرغم واردات پایین در سطح 8 هفنه ای قرار دارد

موجودیهای نفتی باقیمانده سوخت سنگاپور در هفته منتهی به 13 می با وجود حجم پایین واردات ، 4٪ افزایش یافت ، داده های رسمی روز پنجشنبه نشان داد که این به خاطر تقاضای سوخت های دریایی کم تحرک در قطب بالای بانکرینگ در جهان است.
– داده های شرکت سنگاپور نشان داد که – سهام نفت خام ساحل با 851،000 بشکه (حدود 134،000 تن) از هفته گذشته به 24.987 میلیون بشکه یا 3.935 میلیون تن رسید. – سهام سوخت باقیمانده 5 درصد بیشتر از سال گذشته بود.
– این درحالی است که حجم خالص واردات نسبت به هفته ی گذشته حدود 42٪ به 348،000 تن که کمترین میزان در دو هفته است کاهش یافته، این رقم کمتر از نیمی از میانگین هفتگی 2020 در 704،000 تن است. با این حال ، آمارهای هفتگی بی ثبات است.
– آمار رسمی روز چهارشنبه نشان داد – فروش سوخت دریایی سنگاپور در ماه آوریل به پایین ترین میزان دو ماهه 4.114 میلیون تن سقوط کرد که نسبت به ماه مارس 5٪ کاهش داشت اما نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشت.

آخرین بروزرسانی در تاریخ 27 اردیبهشت 1399.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes