صندوق های تامینی در برابر بهبود آرام بازار نفت شرط می بندند

کسادی تقاضای جهانی نفت ، نقطه تعادل بازار نفت را تحت فشار قرار داده و فشار رو به پایین را بر قیمت نفت وارد می کند. در پایان نیمه اول سال 2020 در ماه ژوئن ، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان پیش بینی کردند که تراز عرضه و تقاضای جهانی نفت در سه ماهه سوم و چهارم امسال در کسری شدید عرضه قرار گیرد. در حالی که در هفته های اخیر کاهش موجودی کالا صورت گرفته است از جمله در مشهورترین بازار دنیا ، ایالات متحده ، تقاضا به اندازه تحلیلگران پیش بینی نکرده بود.

کاهش اوپک + ممکن است قیمت نفت را تثبیت کند ، اما روند کند تقاضای نفت برای کاهش تقاضا همچنان بر قیمت ها و احساسات بازار تأثیر می گذارد.

آخرین بروزسانی در تاریخ 16 شهریور 1399.


WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes