پیش روی “کرونا”

ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است و نحوه اطلاع رسانی و سیاستگزاری مسئولین مربوطه به ویژه در وزارت بهداشت در خصوص تشریح  شرایط پیش آمده موجب شده مردم آنچنان که باید متوجه وخامت اوضاع موجود و آنچه ممکن است در آینده نزدیک بوجود بیاید نباشند.

در بک نگاه کلی اگر قرار باشد بخش مهمی از مسئولیت گسترش این ویروس را بر عهده وزارت بهداشت و نحوه عملکرد آن در اعلان عمومی بدانیم بدون هیچ تردیدی آنچه ممکن است در آینده ای بسیار نزدیکتر کارکنان مستقر در مراکز عملیاتی و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کشور را گرفتار نماید بر عهده وزارت نفت و شخص وزیر نفت می باشد و ایشان لازم است در اقدامی بسیار عاجل ضمن دستور مقتضی برای قرنطینه کردن مراکز حساس نفت و پتروشیمی، ابلاغ لازم برای توقف عملیات اجرایی پروژه های تمامی شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت حتی طرح های متعلق به شرکت ها و هلدینگ های خصوصی شده پتروشیمی را صادر نماید.

شرکت های زیرمجموعه نفت می توانند از میان نیروهای کارشناسی مستقر در این مراکز تعدادی از افراد داوطلب را برای مدت بک یا دو ماه در محل کار خود مستقر نموده و زحمات آنان را پس از سپری شدن این دوران گذار از پیک شیوع ویروس کرونا به نحو مقتضی جبران نمایند.

اگر این ویروس ویرانگر آنچنان که در شهرهایی مثل مناطق شمالی کشور گسترده شده در مناطق عملیاتی صنعت نفت گسترش پیدا کند مهار آن و ادامه تولید بسیار مشکل خواهد شد و در آن زمان هرگونه اقدام جبرانی ممکن است دیگر چاره ساز نباشد.

باید دید سیاست های اجرایی تدوین شده در کمیته های تشکیل یافته در شرکت های نفت،گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش برای مقابله با ویروس کرونا چه مقدار می توانند در مدیریت بحران برای مقابله با این ویروس تصمیمی کارساز و کارآمد اتخاذ کنند. تصمیمی که شاید بتواند الگویی از یک اقدام موفق و ماندگار در این شرایط سخت باشد.

 

آخرین بروزرسانی در تاریخ 6 فروردین 1399.

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes