کرونا و جنگ قیمت نفت

در حالی که بسیاری از بازار های شیمیایی در نتیجه ویروس کرونا و جنگ قیمت نفت کاهشی شده اند، برخی از آن ها شاهد افزایش تقاضا و قیمت به صورت چشمگیر بوده اند.

قرنطینه های مربوط به ویروس کرونا که ابتدا در چین، آسیا و حالا در اروپا میباشد، مسائل لجستیکی را مختل و تقاضای مصرف کننده را ضعیف کرده است، و قیمت ها و حجم های بسیاری از محصولات را تحت فشار قرار داده است.

اگرچه، مجرا های مناسبی، بخصوص برای مواد شیمیایی متکی به عرضه از چین، یا مرتبط با محصولات بهداشتی و بسته بندی غذا نمایان شده است.

در این هفته سقوط قیمت های نفت، عنصر جدیدی را به بازار های شیمیایی اضافه کرد، و همچنین به همراه آن قیمت های نقدی اجناسی مرتبط با صنایع بالادستی مانند اتیلن و نفتا افت کردند.

افزایش قیمت های ایزوپروپانول در اروپا

قیمت مواد شیمیایی که در محصولات بهداشتی استفاده میشوند افزایش یافته اند، زیرا تقاضا با میزان زیادی از عرضه جلو افتاده است. شاید بیشترین میزان صعود برای ایزوپروپانول بود که در این هفته قیمت های گرید های تکنیکی آن در اروپا دو برابر شدند.

اتانول که همچنین در محصولات بهداشتی استفاده میشود، شاهد افزایش کمتری بود.

قیمت محصولاتی همچون اوره و دیامونیوم فسفات که اکثر تولیدات جهانی آن در چین میباشد، به میزان قابل توجهی افزایش یافتند. اگرچه، میزان فعالیت ها به آرامی در حال بازگشت به میزان نرمال است، کاستی ها قیمت ها را افزایش داده است.

تقاضا برای گرید هایی از پلی اتیلن ترفتالات در اروپا افزایش یافته و گزارش ها مبنی بر این است که مردم با ترس به خرید محصولات بزرگ مانند بطری های بزرگ آب و غذا های تاریخ دار آمده اند.

از آنجایی که تولیدکنندگان صنایع پایین دستی با ترس از اختلال در زنجیره عرضه آینده ذخایر را افزایش داده اند، تقاضا برای کاپرولاکتام و نایلون صنایع پایین دستی در ایتالیا افزایش یافته است.

اگرچه، از آنجایی که بخش مصرف نهایی مانند بخش اتومبیل با روند نزولی در تولید و فورش در صورت افزایش قرنطینه در سراسر اروپا مواجه میشود، این امر میتواند موقت باشد.

افزایش قیمت های پلی اتیلن اروپا از نفت خام

احتمال میرود قیمت های پلیمر پایه نفتا اروپا از افت قیمت های نفت خام افزایش یابد. ضرر هزینه های آن ها در برابر پلیمر های پایه اتان رقیب آمریکایی در حال کاهش است.

تقاضای ناشی از قرنطینه کرونا ویروس در اروپا در حال افزایش است، که بیشتر در بخش ذخیره سازی مصرف کننده برای محصولات مشخص و بسته بندی ها در غذا و بخش بهداشتی میباشد. اگر قرنطینه های ملی منجر به ذخیره سازی مصرف کننده شود، این الگو در مکان های دیگر قابل تکرار است.

اگرچه، با حرکت اقتصاد جهانی به سوی رکودی بالقوه، افت تقاضای کلی همزمان با عرضه فراوان میتواند تولیدکنندگان پلی اتیلن و اتیلن را در هر جایی در سال 2020 تحت فشار قرار دهد.

 

آخرین بروزرسانی در تاریخ 9 فروردین 1399.

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes