تاثیر ویروس کرونا بر روسیه

براساس گزارش مسکو تایمز بازارهای مالی روسیه تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، شیوع ویروس کرونا و درگیری های اخیر درشمال روسیه دچار ریزش شدیدی شدند تا جایی که شاخص بورس مسکو با ریزش ۱۴۰۰ واحدی به کار خود خاتمه داد که بدترین عملکرد روزانه این شاخص از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می.

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes