جنگ بر سر قیمت نفت خام بدون برنده

انتظار می‌رود در پی بروز شوک‌های اقتصادی متعدد با شیوع ویروس کرونا و سقوط اخیر قیمت‌های نفت خام، اقتصادهای آسیا دست به اقداماتی برای تقویت نقدینگی داخلی خود بزنند. احتمال می‌رود بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه، چین، مرکز شیوع جهانی ویروس کرونا، با کاهش مضاعف نرخ‌های بهره‌ی کلید و نیز کاهش اعتبار اندوخته‌ی لازم در بانک‌ها.

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes