صندوق پرچین انرژی که باعث شده نفت کوتاه شود 100 دلار در هر بشکه می بیند

حتی وقتی قیمت نفت به پایین ترین نرخ 18 سال می رسد ، یک صندوق انرژی فکر می کند 100 دلار در هر بشکه قابل دستیابی است. اما در مرحله اول ، قیمت ها حتی بیشتر باید سقوط کنند. براساس نامه سرمایه گذار ، صندوق فرصت های انرژی مدیریت سرمایه در ماه مارس پس از.

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes